Raspored čitača na župskim misama za listopad 2017.

1. listopada 2017.

8. listopada 2017.

15. listopada 2017.

22. listopada 2017.

29. listopada 2017.

1. Inga Bazina

2. Luka Prolić

3. Zdenka Filipović Grčić

1. Jelena Prolić

2. Iva Kolak

3. Anka Vučković

1. Nives Šušnjara

2. Sanja Martinović- Čikara

2 Mirjana Vitić

1. Željka Vuko

2. Tomo Budimir

3. Tanja Križanac-Kodžoman

1. Tatjana Lovrić

2. Helena Budimir

3. Iva Kolak