1. Blagoslov obitelji Sinj, Gornji Suhač, Radošić

 

Četvrtak, 26. prosinca 2019. od 14 sati:

 • Od Brnaškoga groblja do Elektrodalmacije (donja strana)
 • Splitska ulica
 • Alkarsko trkalište, Stuparića obor

 

Petak, 27. prosinca 2019. od 9 sati:

 • Od Brnaškoga groblja do Pazara (gornja strana)
 • Fra Šimuna Milinovića, Put Radošića, 126. brigade HV-a
 • Put Pazara, Put Župića, Gorućica

 

Subota, 28. prosinca 2019. od 9 sati:

 • Bazana, Put Ferate
 • Kneza Branimira
 • Don Frane Bulića, Kralja Zvonimira, Franjevačke klasične gimnazije

 

Nedjelja, 29. prosinca 2019. od 14 sati:

 • Tripalov voćnjak
 • Luka

 

Ponedjeljak, 30. prosinca 2019. od 9 sati: 

 • Put Piketa
 • Miljenka Buljana
 • Put šumarije
 • Trg Gojka Šuška

 

Utorak, 31. prosinca 2019. od 9 sati: 

 • Put Ruduše, Put Međina, Ćemer
 • Ramska ulica, Vrcanov obor, Put Petrovca, Pelimovac
 • Glavička ulica, Litrin obor, Fra Andrije Kačića Miošića, Kvartiri, Mirka Božića, Borićevac
 • Lovrića obor, Trg kralja Tomislava, Šetalište bl. Alojzija Stepinca, Zečev prolaz, Brnaška, Istarska ulica

 

Četvrtak, 2. siječnja 2020. od 9 sati:

 • Fratarski prolaz, Trg dr. Franje Tuđmana, Serdara Vučkovića
 • Stjepana Gunjače, Stipe Vrančića
 • Žankova glavica, Dragašev prolaz, Matića ulica, Vujanovićev prolaz
 • Vrlička, Dinka Šimunovića, Jakino gumno
 • Domovinskog rata, Lubinov most
 • Don Ivana Filipovića Grčića, Put Medinjaka
 • Zagrebačka, Ivana Gundulića, Čugurina glavica

 

Petak, 3. siječnja 2020. od 9 sati:

 • Ćurlini, Put Kuka, Fra Rafe Kalinića
 • Ivana Meštrovića, Vukovići, Jurja Dalmatinca
 • Oko Boke, Put Šušnjevače, Vlahe Bukovca
 • Radošić

 

Subota, 4. siječnja 2020. od 9 sati:

 • Fra Filipa Grabovca, Omiška, Solinska, Marinovac
 • Ćosin potok, Ruđera Boškovića, Put Brižina, Jadranska, Imotska, Drniška
 • Vladimira Nazora, Ante Stračevića
 • Fra Antuna K. Matasa, Braće Radića, Kneza Mislava, Put Šimaca
 • Put Pavića
 • Gornji Suhač

 

Nedjelja, 5. siječnja 2020. od 14 sati:

 • Fra Ivana Markovića, Domaldova, Hrvoja V. Hrvatinića
 • Grabovčev prolaz, Ivana Nelipića, Ivana Frankopana, Šilanovac, Knežev prolaz
 • Batonova, Miletin

 

Ponedjeljak, 6. siječnja 2020. od 14 sati:

 • Put Odrine, Odrina, Brekin put

 

Utorak, 7. siječnja 2020. od 9 sati:

 • Odsutne obitelji i naknadno prijavljeni.

 

2. Blagoslov obitelji u Glavicama

 

Petak, 27. prosinca 2019. od 14 sati: Gornje Glavice

 • Miloševići - od ceste prema Čovića Glavici
 • Od vrha Čovića Glavice prema Miloševićima

 

Subota, 28. 12. 2019. od 9 sati: Gornje Glavice

 • Megdan - od ceste prema Jadrijevićima do Vidurinovića
 • Megdan - od Šatrinice prema Šimićima, Jadrijevićima Cvrlje i Mladar, Gulićima, Tičinovićima

 

Nedjelja, 29. prosinca 2019. od 11 sati: Gornje Glavice

 • Novo Naselje ispod Bogdana, Bogdani i od Kunica poviše ceste do Šolte
 • Poljakova Glavica

 

Ponedjeljak, 30. prosinca 2019. od 9 sati: Gornje Glavice

 • Stipanovići i od Šolte prema Priviji do Mostina
 • Poljaci Iza Grede, Na Gredi, Novo Naselje Poljaka i Bilići

 

Utorak, 31. prosinca 2019. od 9 sati: Planica i dio uz Smradovo

 • Planica od Privije prema Vučićima
 • Prelasi, Milanovići i Vučići od kraja sela prema Priviji

 

Četvrtak, 2. siječnja 2020. od 9 sati: Donje Glavice

 • Sredina sela - od Jenjića do Labrovića
 • Labrovići - od Prelasa prema kraju sela

 

Petak, 3. siječnja 2020. od 9 sati: Donje Glavice

 • Oko crkve, ispod križa na Kosi poviše škole - Anušići i Marasi kod Anušića
 • Od škole prema Romcima do kuće pok. „Pane"

 

Subota, 4. siječnja 2020. od 9 sati: Donje Glavice

 • Od Dolića prema školi poviše i ispod ceste
 • Od škole prema Dolićima poviše i ispod ceste

 

Nedjelja, 5. siječnja 2020. od 14 sati: Donje Glavice

 • Od škole ispod ceste prema Šumariji
 • Od Šumarije ispod ceste prema školi

 

Ponedjeljak, 6. siječnja 2020. od 13 sati: Donje Glavice

 • Od kapelice Sv. Ante prema Romcima
 • Od kuće pok. „Pane" Romca prema kapelici Sv. Ante

 

3. Blagoslov obitelji u Brnazama

 

Četvrtak, 26. prosinca 2019. od 13 sati (Donja strana)

Od Klarića-Kukuza do kapelice Gospe Sinjske i oko kapele

Perić, Klarić-Kukuz, Prelas, Krolo, Mandac, Cvitković, Jureta, Roguljić, Poleš, Čović, Rogulj, Mastelić, Delija, Mladina, Mandac, Ivković.

 

Petak, 27. prosinca 2019. od 9 sati Brnaška glavica I. dio:

Od kapelice Gospe Sinjske do Jagnjića gumna
Ivković, Ivković-Mandac, Gunjača, Bilan, Ćurić, Miloš, Milošević, Klapež, Mandac, Šušnjara, Jagnjić.


Subota, 28. prosinca 2019. od 9 sati Brnaška glavica II. dio:

Od Jagnjića gumna do Mastelića gumna

Jagnjić, Delija, Putnik, Vrančić, Alebić, Matković, Mastelić – Gure, Bodač, Poljak, Mastelić.

 

Nedjelja, 29. prosinca od 13 sati Brnaška glavica III. dio:

Od Mastelića gumna,  Put dražice i Dražica

Mastelić, Ivković, Merčep, Omrčen, Gverić, Skejić, Beljan, Jagnjić, Botica, Šepčeg.

 

Ponedjeljak, 30. prosinca od 9 sati Od kapelice Gospe Sinjske do Lovrića puta i novo naselje

Katić, Cvrlje, Mastelić, Gabrić, Gradištanac, Žigo, Uvodić, Matić, Radović, Baščevan, Mravak, Gunjača, Slišković, Malbaša, Munivrana, Vukasović-Lončar, Žaper, Cvrlje, Jagnjić, Župić, Maleš, Bazo, Botica, Jukić, Bilandžić, Liović, Ezgeta, Vidić, Poljak, Vukasović.

 

Utorak, 31. prosinca od 9 sati Od Lovrića puta do brnaškog groblja
Marić, Janković, Bilonić, Matić, Ivančić, Benja, Vukasović, Mihaljević, Vidić, Ban, Hrgović, Talaja, Kažimir, Radman, Putnik, Jadrijević, Matas, Penić, Marić, Šošo, Bilandžić, Vidić, Ivandić, Lagator, Kotromanović, Jukić, Baščevan, Križanac, Poljak, Masle, Šabić, Vukasović-Lončar, Vučković, Bilandžić, Vrgoč, Budimir, Misić, Smoljo, Bićanić.

 

Četvrtak, 2. siječnja od 9 sati Od Brnaškog groblja do Malbašine ulice

Topić, Ćosić, Kanaet, Šušnjara, Vukasović, Župić, Jukić, Vidić, Damjanović, Vrlić, Bajić, Boban, Prološčić, Lijović, Guja, Jurić, Matić, Lagator, Glavinić, Kasalo, Panza, Župić, Masle-Budimir, Malbaša, Mladina, Ivandić.

 

Petak, 3. siječnja od 9 sati Od Malbašine ulice do Mastelić – Ivić ulice

Malbaša, Kustura, Bijader-Kutlešić, Vukasović-Lončar, Masle, Sučić, Krolo, Marinović, Bitunjac, Vukasović,  Žanko, Poljak, Slišković, Mihaljević, Paštar, Bilonić, Kojić.

 

Subota, 4. siječnja  od 9 sati Od Mastelić – Ivić ulice do Marića drage

Buzolić, Šentija, Horvat, Mastelić-Ivić, Panza, Zelić, Baščevan, Brčić, Uvodić, Marinović, Dadić, Matošić, Spajić, Liović, Viculin, Šentija, Malbaša, Milić, Šušnjara, Marinović, Kulz, Botica, Alebić, Budić, Masle, Vugdelija, Paštar.

 

Nedjelja, 5. siječnja od 13 sati Od Marića drage do Kukuzovca

Marić, Tokić, Gabrić, Benja, Majić, Mihaljević, Kuzmić.

 

Ponedjeljak, 6. siječnja od 13 sati Od Kukuzovca do crkve Sv. Nikole Tavelića (donja strana)

Miloš, Prolić, Čarić, Mihaljević, Marić, Koprčina.

 

Utorak, 7. siječnja od 9 sati Od crkve Sv. Nikole Tavelića do Mandačeve ulice

Jagnjić, Zorić, Kovačević, Munivrana, Čarić, Ivković, Vidalina, Čelar, Mastelić, Mandac, Miloš, Ratković, Dević, Karačić, Pervan, Pavić, Klišanin.

 

Srijeda, 8. siječnja od 9 sati Od Mandačeve ulice do Klarića-Kukuza

Mandac, Grgić, Marasović, Tadić-Šutra, Delija, Majić, Blažević, Ćubić, Klarić, Prelas, Ćukušić, Mravak, Uvanović, Markotić, Barbić, Rančić,
Pupić-Marijan, Klarić-Kukuz

 

4. Blagoslov obitelji u Čitluku i Jasenskom

 

Petak, 27. prosinca 2019. od 9 sati

 • Vidić, Strmo, Lapić, Maganjić, Mišura, Mijić, Matić, Bilandžić (oko škole), Šego

 

Subota, 28. prosinca 2019. od 9 sati:

 • Stanica i oko Stanice: Domjanović, Kelava, Bešlić, Marunica; od Demerovca: Bilandžić, Kudrić, Kunac, Šego, Cvitković, Marunica, Šošo, Šimac, Šentija, Marković, Šabić, Babić

 

Nedjelja, 29. prosinca 2019. od 14 sati:

 • Budimir, Marović, Barać, Cvitković, Čović, Grčić

 

Ponedjeljak, 30. prosinca 2019. od 9 sati:

 • Bilić, Samardžić, Barać, Šušnjara, Tomić, Ćurković, Runje

 

Utorak, 31. prosinca 2019. od 9 sati:

 • Čugura, Grčić, Penić, Babić, Tomić, Barać, Matić, Maganjić, Lapić,

 

5. Blagoslov obitelji u Karakašici i Donjem Suhaču

 

Petak, 27. prosinca 2019. od 9 sati:

 • od Matića do obitelji Stanka Čove

 

Subota, 28. prosinca 2019. od 9 sati:

 • od obitelji Stanka Čove do Žmirića

 

Ponedjeljak, 30. prosinca 2019. od 9 sati:

 • Donji Suhač

 

Utorak, 31. prosinca 2019. od 9 sati:

 • od Mijića do Runjića

 

Četvrtak, 2. siječnja 2019. od 9 sati:

 • od Bikića do Balajića

 

6. Blagoslov obitelji u Lučanima

 

Petak, 27. prosinca 2019. od 9 sati:

 • od obitelji Nediljka Đipala do obitelji Bože Smolje

 

Subota, 28. prosinca 2019. od 9 sati:

 • od obitelji Ante Stupala do obitelji Marka Batarela

 

Ponedjeljak, 30. prosinca 2019. od 9 sati:

 • od obitelji Smiljana Vučemila do obitelji Ante Vučemila

 

Utorak, 31. prosinca 2019.  od 9 sati.

 • odsutni i nankadno prijavljeni

Napomena: Obitelji koje su bile odsutne mogu se naknadno prijaviti za blagoslov:

Župni ured

·       tel. (021)707-041

·       e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

·       Facebook stranica “Gospa Sinjska” (poruke - messages)