RASPORED BOGOSLUŽJA I OBAVIJESTI

15.– 22. rujna 2019.
24. nedjelja kroz crkvenu godinu. Gospa Žalosna.


 

 

1. Ponedjeljak, 16. rujna: Misa i krunica na Gradu u 17 sati.

2. Utorak, 17. rujna: Rane sv. Frane – blagdan.

3. Četvrtak, 19. rujna: Nakon večernje mise klanjanje pred Presvetim.

4. Subota, 21. rujna: Sv. Matej, apostol i evanđelist – blagdan.

5. Nedjelja, 22. rujna: 25. nedjelja kroz crkvenu godinu.

 


 

 

Dječji zbor – subotom u 10 sati, susret ministranata - subotom u 14 sati.

Mladi: Frama – petkom u 20 sati, Zajednica mladih petkom u 19 sati. Pozivamo srednjoškolce i mlade da dođu na susrete.

Župna kateheza ili vjeronauk za sve razrede osnovne škole u subotu, 21. rujna u 11 sati. Župni vjeronauk je obvezan za svu katoličku djecu tijekom čitavog osnovnoškolskog školovanja. Na ovaj prvi susret nam dolaze animatori iz Splita – salezijanci koji će kroz nagovor i igru animirati djecu. Svi doći.

Zaručnički tečaj: 20. – 23. rujna u 19 sati.