Naša vjera nije počelo uskrnuća, nego je Isusovo uskrsnuće počelo naše vjere. Ako Krist nije uskrsnuo, tada je uzaludna naša vjera. Radost Uskrsloga je snaga našega puta. Stavlja nas na njegovo nasljedovanje, živeći i umirući s njim, da bismo imali udio u samom njegovom životu iznad smrti. Isusovo uskrsnuće nije jedsnostavno oživljavanje trupla, kao kod Jairove kćeri ili prijatelja Lazara koji se vraćaju na smrtni, ograničeni život. Uskrsnuće tijela je sudjelovanje u slavi Sina i naš je život s njim skriven u Bogu. Isusovo uskrsnuće, a i naše buduće, je tjelesno, kao što je bila tjelesna i njegova smrt. Dokaz je prazan grob.

Ako vjerujemo u uskrsnuće tijela tada bismo trebali sve promijeniti: naše ponašanje, međusobne odnose, mentalne sheme, naše uređenje života. Trebali bismo imati novi način suočavanja sa smrću, držanje u bolesti i patnji, osloboditi se kompromisa, odreći se bogatstva, zagrliti svakog čovjeka na cesti. Ako smo uskrsnuli s Kristom tražimo u stvarima druge vrijednosti, one koje su utjelovljene u osobi Isusa Krista.

Nisam siguran da mi uistinu vjerujemo u uskrsnuće. Tomu su potvrda naši beznadni govori, osjećamo se neutješenima, uplašenima, zabrinutima za budućnost, umjesto da slijedimo obećanu nadu. Nada je krepost koja se ne da nikada pobijediti. Najdublji sadržaj kršćanske nade je vjera u život koji pobjeđuje smrt, dobro koje pobjeđuje zlo. Nada u pozitivni ishod života.

Snagom Božje riječi i silom Njegovog Duha možemo postupno biti preobraženi, suuskrsli s njim. Možda smo prije bili tama, sebeljublje, žalost, nemir, nestrpljivost, zloća i ropstvo. Snagom njegovog uskrsnuća možemo postati svjetlo, ljubav, radost, mir, strpljivost, dobrohotnost, dobrota, vjernost, krotkost i sloboda. Na takav način živimo život sina ili kćeri u Sinu Božjemu, uskrsli u Uskrslome. Uz Isusovu pomoć možemo, ovdje na zemlji, u sebi i drugima, tražiti nebesko, a ne se samo zaustavljati na zemaljskom, možemo sebe i druge prepoznati u uzajamnom poštovanju, življenoj pravednosti, ostvarenoj solidarnosti i međusobnoj ljubavi.