ISTINA ŽIVOTA (Mk 1,40-45)

Zakon, koji razlučuje između čistoga i nečistoga, između dobra i zla, između pravednika i grešnika, ne može nego opravdano razlučiti, odijeli i odvojiti. U uzaludnom pokušaju da obrani život, ne može činiti drugo nego ustvrditi smrt. Zakon nema moć ozdraviti, oprostiti, vratiti u život. Isus, „radosna vijest“, dodiruje za ozdravljenje. Oprašta zlo ozdravljajući ga. Odrješuje grešnika, opravdavajući ga.

Isključeni zakonom, štoviše i njegovi prekršitelji, naslovnici su toga dara. On je liječnik koji je došao zbog bolesnih, a ne zbog zdravih. Svako ozdravljenje obnavlja u nama neki dio našega božanskoga lica kao Njegovih sinova i kćeri.

Bolesni dolaze Isusu. Samo isključeni, oni koji nemaju pravo i onemogućeni, imaju neposredni pristup Njemu. Naše pravo da se približimo Gospodinu ne dolazi od činjenice da samo pravedni i dostojni, lijepi i dobri. Upravo zato jer smo nepravedni i nečisti, ružni i grešnici, imamo pravo direktno ići k Njemu. Ovo je Evanđelje, dobra vijest koja nas spašava: Bog nas ljubi jer nas ljubi. Naša bijeda nije prepreka, nego mjera Njegovoga milosrđa. Bog nije zakon koji nas sudi niti naša savjest koja nas optužuje. On je Otac koji ljubi dajući život. Ljubi nas više nego samoga sebe. Ljubi nas bez uvjeta, onakvi kakvi smo. Naše zlo, naša ne-ljubaznost, gura Ga prema nama s ljubavlju koja ne poznaje drugu mjeru osim one naše potrebe. Bog se raznježuje pred našim zlom, jer je Bog a ne čovjek. On nad nama ispruža svoju ruku. Želi nas dotaknuti.

Dodir Isusa, spasenje čovjeka, jest vjera koja nas stavlja u zajedništvo s Njim. Dodir pretpostavlja ekstremnu blizinu i ljubav. Važno je uočiti da samo bolesni dodiruju Isusa ili njih Isus dodiruje. Naša ograničenost, naše zlo i naš grijeh, mjesto je gdje ulazimo u dodir s Njim. Upravo i samo u našoj izgubljenosti možemo Ga upoznati. S visine naše pravednosti nećemo dotaknuti Svevišnjega. Samo u bezdanu naše bijede, On nas dodiruje svojim neograničenim milosrđem.

Mi smo Njegovi učenici ako tražimo taj dodir. Ako tražimo taj dar. Svaki dar može biti učinjen samo onomu tko ga želi. Sve ono što Isus čini i govori jest ono što nam želi dati. I to je ono što trebamo željeti od Njega, ponizno i pouzdano, tražeći ustrajno. On nas i danas pita: „Što želite da vam učinim?“ Izrecimo Mu svoje želje. Želja je najuzvišenija sposobnost čovjeka. Istina, ne proizvodi ništa, ali je sposobna za sve, pa i za nemoguće. Sposobna je za samoga Boga. Tako ćemo osobno iskusiti Očevo milosrđe i dijeliti ga drugima. (fač)