DUHOVNO ŠTIVO

Veoma važna disciplina u životu Duha je čitanje duhovnih knjiga. Posredstvom duhovnog štiva imamo mogućnost nešto reći o svemu onome što prodire u našu pamet. Svaki dan nas društvo bombardira tisućama slika i zvukova. Hodajući ovim svijetom čini nam se da prolazimo preko rječnika i slikovnica.

Svaka riječ i svaka slika zahtijevaju našu pozornost u svim tipovima dimenzija i boja, u svim tipovima gesta i buke. Slike i riječi urlaju nam: „Kušaj me, jedi me, popij me, kupi me, obuci me, obuj me, nanesi me, iznajmi me, vozi me, gledaj me, nazovi me, spavaj sa mnom!“ Nije bitno da li mi to želimo ili ne. Jednostavno ne možemo otići daleko bez da budemo poplavljeni riječima i slikama koje se na silu, malo-pomalo, uvlače u naš um.

Je li mi doista želimo da naš um postane kanta za smeće svijeta? Želimo li da naš um bude ispunjen stvarima koje nas zbunjuju, uznemiruju, ponižavaju, pobunjuju, odbacuju ili nas privlače, već prema tome da li ih promatramo ili ne kao dobre za nas? Želimo li da drugi odlučuju o onome što bi trebalo ući u našu pamet? Želimo li doista da drugi određuju naše misli, naše osjećaje i naše ponašanje?

Zasigurno ne. Ako ne, onda to zahtijeva istinsku disciplinu prepuštanja da Bog, a ne zavodljivi svijet, bude Gospodin našeg uma. Ali to od nas zahtijeva ne samo da budemo jednostavni kao golubovi, nego i mudri kao zmije (usp. Mt 10,16). Trebaju nam dvije kreposti, prividno suprotne, ali obje su nam nužne. Biti mudri nije samo lukavost da nekoga zavedemo, nego i razboritost kako bismo otkrili obmanu i izbjegli je. Biti jednostavni nije nesmotrenost da se izložimo opasnosti nego pouzdanje poput djeteta koje se pouzdaje u majku. Mi bismo kršćani trebali imati razboritost ne izlaganja  zlu i pouzdanje da ga možemo pobijediti kada smo mu izloženi. Razboritost nam pomaže izbjeći opasnost kada je moguće. Jednostavnost nam pomože da se sa zlom odvažno sučelimo kada je neizbježno. Zato je duhovno štivo tako dragocjeno. Imamo li knjigu koju aktualno čitamo, knjigu koju smo izabrali da hrani naš um i vodi nas bliže Bogu? Naše misli i naši osjećaju mogu biti duboko pod utjecajem vječnoga ako uvijek sa sobom nosimo knjigu koja neprestano stavlja naš um u usmjerenje u kojem želimo ići. Danas imamo na raspolaganju mnogo dobrih knjiga o životu svetih muškaraca i žena. One nam govore o duhovnim osobama i o samom duhovnom životu. One nas ohrabruju. Ako budemo čitali takve knjige, samo petnaestak minuta na dan, veoma ćemo brzo otkriti da naš um postaje sve manje kanta za otpatke a sve više vaza ispunjenja dobrim mislima.(fač)