„Evo Čovjeka!“, uzviknuo je Pilat svjetini i glavarima svećeničkim. Pred Pilatom stoji Čovjek i čitavim svojim bićem pita Pilata i nas: „Vjeruješ li ti u Sina Čovječjeg?“ U osudi koju Pilat izriče nad Isusom ostvaruju se riječi Pisma:

Isusa su njegovi suvremenici pitali: 'Kakvo ti znamenje činiš da vidimo pa da ti vjerujemo? Koje je tvoje djelo?'“ (Iv 6,30).

Prispododoba o posljednjem sudu u Mt  25,31-46 razlikuje se od drugih prispodoba po tome što je njezina poruku otprve jasna svakomu tko je čuje ili pročita. Naša djela su kriterij po kojem ćemo biti suđeni na kraju života....

U velikom smo tjednu, tjednu vidljive Božje ljubavi i danima u kojima nam je potrebna velika ljubav. Olako ćemo reći: „Mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu“ (1Iv 4,16).

Isus Krist prisutan je među nama u svome tijelu, ali  ga u tijelu ne možemo prepoznati niti susreti samo očima. Takav susret ostaje na razini utvare. Za živi susret s Isusom nije nam dovoljan pogled, nego nam je potreban dodir s njegovim tijelom. Kako danas ostvariti taj susret...?