8

Svoj dar za izgradnju Radoške crkve možete dati u župnom uredu, samostanskoj porti ili uplatiti na račun župe Gospe Sinjske:

HR 8124070001100479212

DONATORI

2021. godina:

1. Grad Sinj – 300.000, 00 kn

2. Ministarstvo regionalnog i ruralnog razvoja 200.000,00 kn

3. Vjernici: 52.000 kn

 

2022. godina:

1. Petar Mažurin (Matin)

2. Anđa Župić ud. Petra

3. Marija i Božo Župić

4. Petar Župić

5. Stanko Župić

6. Obitelj Mladena Mažurina

7. Mirjana Biočić r. Ajduković

8. Ante Medvid (Čići)

9. N.N.

10. Obitelj Madunić

11. Obitelj Mate Mažurina pok. Petra

12. Ante i Branka Pavičić

13. Obitelj Nikole Crnca

14. Obitelj pok. Stjepana Medvida

15. Splitsko-dalmatinska županija

16. Obitelj Ante Klarića

17. Obitelj Bože Vučka

18.Kristina i Boško Barać

19. Joško i Davor Gugić

20. Branko i Jelica Gugić

21. Ljuba Mažurin

22. Mladneka Cvitković

23. Fra Stjepan Mati

24. Obitelj Paule Alagušić

25. Obitelj Gorana Radovića

26. Anđelka Poljak

27. Grad Sinj

Ukupno: 164.900 kn i 500 €

28. Don Augustin Radović

29. N. N

 

 

9