Biblija ili Sveto Pismo je Božja riječ upućena čovjeku a sadrži istine o Bogu i čovjeku te istine o Božjem djelu spasenja čovjeka. Biblija je skup knjiga koje govore o Božjoj objavi, njegovom djelovanju u povijesti čovječanstva i njegovom planu s čovječanstvom. Ona je, dakle, skup istina koje nam govore o Bogu. Ipak u njoj, u prvom redu, ne treba gtražiti znanstvenu istinu, tj. kako se nešto dogodilo, nego u njoj tražimo odgovor na pitanje zašto se nešto dogodilo.

Apostolsko vjerovanje ...
Sedam svetih sakramenata ...
Deset zapovijedi Božjih ...
Glavne istine kršćanske vjere ...

VJEROVATI znači biti uvjeren da Bog postoji i imati potpuno povjerenje u njega. Vjerom se uspostavlja najintimnija povezanost s Bogom i istinsko bratstvo među ljudima. Njom nastaje zajednica vjernika - Crkva. Prava vjera nije otuđenje sebi i drugima ni opijum za bježanje pred ljudskim obvezama i problemima. Ona nas još više obvezuje da sa svim ljudima sudjelujemo u izgradnji boljega svijeta.